Mục 2 trang 150 SGK Vật lí 9

Trả lời mục 2 trang 150 SGK Vật lí 9.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a)

a) Màu của các ánh sáng được phân tích ra từ các ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu khác nhau.

Bảng 1

Lời giải chi tiết:

b)

Kết luận chung về sự đơn sắc hay không đơn sắc của ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu.

Lời giải chi tiết:

Ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu là đơn sắc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close