Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 2,3 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2, nhận dạng vật sống và vật không sống, đặc điểm cơ thể sống và ghi nhớ trang 4,5 VBT Sinh học 6: Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 3 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 1 trang 3 VBT Sinh học 6: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 3 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 3 VBT Sinh học 6: Trong các dấu hiệu sau đây, theo em những dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu x vào ô cho ý trả lời đúng)

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 3 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 3 VBT Sinh học 6: Em hãy quan sát hình sau, chỉ ra điểm khác nhau cơ bản về kết quả của sự trao đổi chất giữa vật sống và vật không sống

 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 4,5 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2, sinh vật trong tự nhiên, nhiệm vụ của sinh học và ghi nhớ trang 4,5 VBT Sinh học 6: Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 5 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 1 trang 5 VBT Sinh học 6: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người

 • pic

  Câu hỏi 2 trang 5 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 5 VBT Sinh học 6: Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng

Gửi bài