Lý thuyết bài mở đầu Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Lý thuyết bài mở đầu Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

1. Những khái niệm cơ bản, kĩ năng chủ yếu của môn Địa lí

- Những khái niệm cơ bản (lớp 6): một số khái niệm về Trái Đất, các thành phần tự nhiên của Trái Đất và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

- Những kĩ năng chủ yếu: sử dụng bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, bảng số liệu, biểu đồ...

- Nắm vững các khái niệm, kĩ năng địa lí giúp việc học tập đạt kết quả cao hơn, có khả năng giải thích được các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

2. Môn Địa lí và những điều lí thú

- Hứng thú trong học tập môn Địa lí giúp đạt kết quả cao hơn.

- Một số điều lí thú khi học Địa lí: tìm hiểu mối quan hệ giữa chuyển động của Trái Đất với hiện tượng ngày và đêm, hiện tượng mùa, mối quan hệ giữa khí áp và gió,...

3. Địa lí và cuộc sống

- Học môn Địa lí lớp 6 giúp hiểu biết về các hiện tượng trong tự nhiên và thấy được mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

- Từ việc có hiểu biết về các hiện tượng địa lí, các em có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.

Sơ đồ tư duy lý bài mở đầu Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close