Lý thuyết quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Quảng cáo

QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ

1. THÍ NGHIỆM

Dùng phương pháp che khuất, vẽ đường truyền của tia sáng từ không khí sang thủy tinh hoặc nhựa trong suốt.

Dùng phương pháp che khuất, vẽ đường truyền của tia sáng từ không khí sang thủy tinh hoặc nhựa trong suốt.

Vẽ đường truyền của tia sáng trong các trường hợp, đo các góc khúc xạ tương ứng:

2. KẾT LUẬN

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Khi góc tới bằng ${0^0}$ thì góc khúc xạ bằng ${0^0}$, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

Sơ đồ tư duy về quan hệ góc tới và góc khúc xạ


Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close