Bài C4 trang 112 SGK Vật lí 9

Ở hình 41.3, SI là tia tới.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 41.3, SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG, IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Lời giải chi tiết

IG là đường biểu diễn tia khúc xạ của tia tới SI.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close