Lý thuyết Metan

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Quảng cáo

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Trong tự nhiên, metan có nhiều trong các mỏ khí (khí thiên nhiên), trong mỏ dầu (khí mỏ dầu), trong các mỏ than (khí mỏ than).

- Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí  Hóa học 9 Bài 36: Metan hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9 và tan rất ít trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Trong phân từ metan chỉ có 4 liên kết đơn

- Những hiđrocacbon mạch hở, phân tử chỉ có liên kết đơn giống như metan gọi là ankan, có công thức chung CnH2n+2, với n > 0.

III.  TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi:

- Khi đốt trong oxi, metan cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CO2 + 2H2O

Hỗn hợp gồm một thể tích metan và hai thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh.


2. Tác dụng với clo khi có ánh sáng:


CH4 + Cl2 \(\xrightarrow{{{a/s}}}\) HCl + CH3Cl (metyl clorua)

- Ở phản ứng này, nguyên tử H của metan được thay thế bởi nguyên tử Cl, vì vậy được gọi là phản ứng thế.

IV. ỨNG DỤNG

- Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được đùng làm nhiên liệu.

- Metan là nguyên liệu dùng điều chế hiđro theo sơ đồ:

            Metan + H2O \( \to\)  cacbon đioxit + hiđro

- Metan còn được dùng để điều chế bột than và nhiều chất khác.

Sơ đồ tư duy: Metan

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close