Lý thuyết lược đồ trí nhớ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lý thuyết lược đồ trí nhớ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

1. Khái niệm lược đồ trí nhớ

- Là những thông tin không gian về thế giới được giữ lại trong trí óc của con người.

- Đặc trưng bởi sự đánh dấu các địa điểm mà một người từng gặp, từng đến,...

- Lược đồ trí nhớ của một người phản ánh sự cảm nhận của người đó về không gian sống và ý nghĩa không gian đối với cá nhân.

2. Vẽ lược đồ trí nhớ

Để vẽ được lược đồ trí nhớ, trước hết phải hồi tưởng lại không gian cần vẽ với các sự vật và hiện tượng liên quan.

a. Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi

- Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc của quãng đường, hướng đi và khoảng cách giữa hai điểm đó.

- Hồi tưởng và xác định những điểm mốc tiếp theo trên toàn bộ quãng đường.

- Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc với nhau.

Lược đồ trí nhớ từ nhà đến trường học

b. Vẽ lược đồ một khu vực

Khi vẽ lược đồ một khu vực, cần hồi tưởng lại tổng thể khu vực đó gồm các đối tượng nào, diện tích, hướng, khoảng cách các đối tượng với nhau.

Sơ đồ tư duy lược đồ trí nhớ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close