Lý thuyết bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Lý thuyết bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

1. Khái niệm bản đồ

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.

2. Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới

- Muốn vẽ được bản đồ, người ta phải chuyển bề mặt cong của Trái đất lên mặt phẳng thông qua các phép chiếu.

Hình 2.1 Chuyển từ mặt cong của trái đất sang mặt phẳng

- Các phép chiếu sẽ cho ra các đường lưới kinh, vĩ tuyến có hình dạng khác nhau.

Phép chiếu hình trụ đứng

Phép  chiếu  hình  nón  đứng

Phép  chiếu  phương  vị  đứng

3. Phương hướng trên bản đồ

- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.

- Đầu trên của các kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam.

- Đầu bên trái của các vĩ tuyến chỉ hướng tây, đầu bên phải chỉ hướng đông.

- Trên một số bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến, người ta sẽ vẽ mũi tên chỉ hướng bắc, ta dựa vào đó để xác định phương hướng trên bản đồ.

Các hướng chính trên bản đồ

Sơ đồ tư duy bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close