Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Tìm bộ phận của câu: Trả lời câu hỏi "Ai (con gì, cái gì) ?". Trả lời câu hỏi "Thế nào ?"

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau :

    Em vẽ làng xóm

    Tre xanh, lúa xanh

    Sông máng lượn quanh

    Một dòng xanh mát

    Trời mây bát ngát

    Xanh ngắt mùa thu.

                             ĐỊNH HẢI

Phương pháp giải:

Em hãy tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm màu sắc của sự vật.

Lời giải chi tiết:

Các từ : xanh, xanh mát, bát ngát, xanh ngắt là từ ngữ chỉ đặc điểm màu sắc của tre, lúa, sông máng, trời mây.

Câu 2

Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?

a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

    Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

HỒ CHÍ MINH

b) Rồi đến chị rất thương

    Rồi đến em rất thảo

    Ông hiền như hạt gạo

    Bà hiền như suối trong.

                              TRÚC THÔNG

c) Cam Xã Đoài mọng nước

    Giọt vàng như mật ong.

                              PHẠM TIẾN DUẬT

Phương pháp giải:

Em hãy chỉ ra điểm giống nhau của các sự vật được so sánh.

Lời giải chi tiết:

a)  Ở đây tiếng suối và tiếng hát được so sánh với nhau về đặc điểm “trong”.

b) - Ông và hạt gạo được so sánh về đặc điểm “hiền”.

- Bà và suối trong được so sánh về đặc điểm “hiền”.

c) Nước Cam Xã Đoài và mật ong được so sánh với nhau về đặc điểm “giọt vàng”.

Câu 3

 Tìm bộ phận của câu :

- Trả lời câu hỏi "Ai (con gì, cái gì) ?".

- Trả lời câu hỏi "Thế nào ?".

a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b) Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Phương pháp giải:

Em hãy tự đặt và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ai (con gì, cái gì)?

Thế nào?

Anh Kim Đồng

rất nhanh trí và dũng cảm.

Những hạt sương sớm

long lanh như những bóng đèn pha lê.

Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ

đông nghịt người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close