Chính tả bài Người liên lạc nhỏ trang 114 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Người liên lạc nhỏ trang 114 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ay hay ây?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - Viết: Người liên lạc nhỏ (Từ đầu đến lững thững đằng sau.)

Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu:

- Nào, bác cháu ta lên đường !

   Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững theo đằng sau.

? Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

? Nhắc lại cách viết các tên riêng đó.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của một dân tộc ở miền núi, Hà Quảng là tên của một địa phương).

b) Các tên riêng đó đều phải viết hoa những chữ cái đứng đầu mỗi tiếng.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ay hay ây?

- cây s..., ch... giã gạo

- d... học, ngủ d...

- số b..., đòn b...

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống ay/ây cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- cây sậy, chày giã gạo

- dạy học, ngủ dậy

- số bảy, đòn bẩy

Câu 3

Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

     Trưa ...ay bà mệt phải ...ằm

Thương bà, cháu đã giành phần ...ấu cơm

     Bà cười: vừa ...át vừa thơm 

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ...ần ?

VƯƠNG THỪA VIỆT

Ghi chú : Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.

b) i hay iê ?

     Kiến xuống suối t...m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d...m chết nó. Ch...m Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h...m.

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) l hay n ?

     Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm

     Bà cười: vừa nát vừa thơm 

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

VƯƠNG THỪA VIỆT

Ghi chú : Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.

b) i hay iê ?

     Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close