Quảng cáo
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Giải Bài 1.35 trang 26

  Bà Khanh dự định mua x hộp sữa, mỗi hộp giá y đồng. Nhưng khi đến cửa hàng, bà Khanh thấy giá sữa giảm 1 500 đồng mỗi hộp nên quyết định mua thêm 3 hộp nữa. Tìm đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua.

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 1.37 trang 26

  a) Tìm đơn thức C nếu (5x{y^2}.C = 10{x^3}{y^3}) b) Với đơn thức C tìm được ở câu a, hãy tìm đơn thức K sao cho

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 1.38 trang 26

  Chuyện rằng Rùa chạy đua với Thỏ. Thỏ chạy nhanh gấp 60 lần Rùa, nhưng chỉ sau t phút chạy, Thỏ đã dừng lại mặc dù chưa đến đích. Do mải chơi, Thỏ không biết rằng Rùa vẫn cần mẫn chạy liên tục trong 90t phút và đến đích trước Thỏ. a) Gọi v (m/phút) là vận tốc chạy của Rùa. Hãy viết đơn thức biểu thị quãng đường mà Thỏ và Rùa đã chạy. b) Hỏi Rùa đã chạy được quãng đường dài gấp bao nhiêu lần quãng đường Thỏ đã chạy?

  Xem chi tiết