Luyện tập 4 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong một cuộc đua xe đạp, anh Nam phải hoàn thành đoạn đường 48 km. Nửa đoạn đường đầu anh Nam phải đạp cùng một tốc độ. Nửa đoạn đường còn lại, anh Nam đạp với tốc độ nhỏ hơn lúc đầu 4 km/giờ.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một cuộc đua xe đạp, anh Nam phải hoàn thành đoạn đường 48 km. Nửa đoạn đường đầu anh Nam phải đạp cùng một tốc độ. Nửa đoạn đường còn lại, anh Nam đạp với tốc độ nhỏ hơn lúc đầu 4 km/giờ.

a) Gọi x là tốc độ ở nửa đoạn đường đầu, hãy viết biểu thức thể hiện thời gian anh Nam đi trong nửa đoạn đường đó.

b) Hãy viết biểu thức thể hiện thời gian anh Nam đi nửa đoạn đường còn lại.

c) Hãy viết biểu thức thể hiện thời gian anh Nam hoàn thành cả đoạn đường.

Lời giải chi tiết

a) Nửa quãng đường dài: \(48:2 = 24\,\,\left( {km} \right)\)

Thời gian anh Nam đi trong nửa đoạn đường đầu là: \(24:x = {{24} \over x}\) (giờ)

b) Tốc độ ở nửa đoạn đường sau là: \(x - 4\) (km/giờ)

Thời gian anh Nam đi trong nửa đoạn đường còn lại là: \(24:\left( {x - 4} \right) = {{24} \over {x - 4}}\) (giờ)

c) Thời gian anh Nam hoàn thành cả đoạn đường là: \({{24} \over x} + {{24} \over {x - 4}} = {{24\left( {x - 4} \right) + 24x} \over {x\left( {x - 4} \right)}} = {{48x - 96} \over {x\left( {x - 4} \right)}}\) (giờ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài