Luyện tập 2 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.

\((2x - 1)(2x + 1) - 4({x^2} + 1)\)

Lời giải chi tiết

\(\left( {2x - 1} \right)\left( {2x + 1} \right) - 4\left( {{x^2} + 1} \right) = 4{x^2} - 1 - 4{x^2} - 4 =  - 5\)

Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải