Luyện tập 1 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các phân thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn các phân thức sau:

a) \({{36{x^2}{y^3}} \over {24{x^3}{y^2}}}\) ;

b) \({{6{x^2}{{(x - 1)}^3}} \over {27x(x - 1)}}\) ;

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{{36{x^2}{y^3}} \over {24{x^3}{y^2}}} = {{\left( {12{x^2}{y^2}} \right).\left( {3y} \right)} \over {\left( {12{x^2}{y^2}} \right).\left( {2x} \right)}} = {{3y} \over {2x}}  \cr  & b)\,\,{{6{x^2}{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over {27x\left( {x - 1} \right)}} = {{\left[ {3x\left( {x - 1} \right)} \right].\left[ {2x{{\left( {x - 1} \right)}^2}} \right]} \over {\left[ {3x\left( {x - 1} \right)} \right].9}} = {{2x{{\left( {x - 1} \right)}^2}} \over 9} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close