Luật pháp thời Lê sơ

Tóm tắt mục 3. Luật pháp thời Lê sơ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Luật pháp thời Lê sơ.

- Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới mang tên là Quốc triều hình luật (thường gọi là  luật Hồng Đức).

- Nội dung chính của bộ luật:

+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc

+ Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. 

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

+ Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

ND chính

Tóm tắt luật pháp thời Lê sơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close