Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5. Read again and write the answers. (Đọc lại đoạn văn trên và viết câu trả lời). Bài 6. Project. (Đề án/Dự án). Vẽ và tô màu căn nhà của bạn. Viết tên của những phòng trong căn nhà.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LESSON 3 (Bài học 3)

Câu 1

Bài 4. Read and write(Đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

(1) house   (2) pond   (3) tree    (4) living

Xin chào! Tên của mình là Mai. Đây là nhà mình. Nó rộng rãi. Cái cổng của nhà màu xanh da trời. Có một cái ao phía trước nhà. Có một cái cây trong khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy phòng khách trong ngôi nhà. Nó khá lớn.

Câu 2

Bài 5. Read again and write the answers.   

(Đọc lại đoạn văn trên và viết câu trả lời).

Lời giải chi tiết:

1. No, it isn't. It is large.

2. The gate is blue.

3. Yes, there is.

4. Yes, there is.

5. No, there isn't.

Câu 3

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Vẽ và tô màu căn nhà của bạn.

Viết tên của những phòng trong căn nhà.

Loigiaihay.com

1

Bài 1. Listen and repeat(Nhìn và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ch    kitchen            This is the kitchen.

th    bathroom         Is there a bathroom?

2

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1.  bathroom     2. kitchen

Audio script

1. The bathroom is large.

2. Is there a kitchen?

3

Bài 3. Let’s chant(Chúng ta cùng ca hát)

Click tại đây để nghe:

Is there a garden?

Is there a garden behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a yard behind the house?

Yes, there is. Yes, there is.

Is there a gate behind the house?

No, there isn't. No, there isn't.

Is there a pond behind the house?

No, there Isn't. No, there isn't.

Dịch:

Có một khu vườn phải không?

Có một khu vườn phía sau nhà phải không?

Vâng, có. Vâng, có.

Có một cái sân phía sau nhà phải không?

Vâng, có. Vâng, có.

Có một cái cổng phía sau nhà phải không?

Không, không có. Không, không có.

Có một cái ao phía sau nhà phải không?

Không, không có. Không, không có.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài