Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 25, 26 để lập bảng. 

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

17/8/1945

Inđônêxia tuyên bố độc lập.

2/9/1945

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

12/10/1945

Lào tuyên bố độc lập.

4/7/1946

Philippin tuyên bố độc lập.

4/1/1948

Miến Điện tuyên bố độc lập.

31/8/1957

Mã Lai tuyên bố độc lập.

6/1959

Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.

20/5/2002

Đông Timo trở thành quốc gia độc lập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài