Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần vương

Giải bài tập 2 trang 156 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần vương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã học để trả lời

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

5-7-1885

Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công tại kinh thành Huế.

13-7-1885

Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương.

1883 - 1892

Khởi nghĩa Bãi Sậy.

1886 - 1887

Khởi nghĩa Ba Đình.

1885 - 1896

Khởi nghĩa Hương Khê.

Bảng các sự kiện chính của phong trào Cần vương (1885 - 1896)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close