Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu trả lời đúng.

Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau ?

a)  Không màu, không mùi, không vị.

b)  Có hình dạng xác định.

c) Không thể bị nén.

Lời giải chi tiết

chọn a

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close