Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết.

Lời giải chi tiết

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) là: Gà, mèo, lợn, cá, chuột, …

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close