Hoạt động 9 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy quan sát thước đo góc của mình rồi mô tả nó.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy quan sát thước đo góc của mình rồi mô tả nó.

Thước đo góc (h.10a, h.10b) là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau và được đánh số từ 0 (độ) đến 180 (độ), mỗi phần tương ứng với 1 độ. Tâm của nửa hình tròn này được gọi là tâm của thước.

 

Lời giải chi tiết

Thước đo góc của em là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau và được đánh số từ 0 (đồ) đến 180 (độ) một phần tương ứng với 1 độ. Tâm của nửa hình tròn này được gọi là tâm của thước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close