Hoạt động 9 trang 172 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các hình 7a và 7b dưới đây, hãy dùng thước đo để so sánh AM + MB với AB.

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình 7a và 7b dưới đây, hãy dùng thước đo để so sánh AM + MB với AB.

Lời giải chi tiết

Ở hình a), ta có AM = 36mm, MB = 38mm, và AB = 64mm

Do đó AM + MB = 36mm + 38mm = 74mm

Mà 74mm > 64mm. Vậy AM + MB > AB

Ở hình b), ta có AM = 24mm, MB = 36mm và AB = 60mm

Do đó AM + MB = 24mm + 36mm = 60mm

Mà 60mm = 60mm. Vậy AM + MB = AB

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close