Hoạt động 10 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox hãy vẽ hai đoạn thẳng OA = 3cm và OB = 4cm. Hãy tìm trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Quảng cáo

Đề bài

Trên tia Ox hãy vẽ hai đoạn thẳng \(OA = 3cm\) và OB = 4cm. Hãy tìm trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Lời giải chi tiết

Trên ba điểm O, A, B điểm A nằm giữa hai điểm còn lại

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close