Hoạt động 8 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Quan sát góc

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát góc \(\widehat {CNB}\) trong ba trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau:

- Đỉnh N nằm trong hay ngoài đường tròn?

- Các cạnh của góc có điểm chung với đường tròn hay không?

Lời giải chi tiết

Đỉnh N nằm ngoài đường tròn.

Các cạnh của góc có điểm chung với đường tròn (Có 1 hoặc 2 điểm chung).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài