Hoạt động 6 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Minh muốn mua một cuốn sách giá 20000 đồng và một số cuốn tập với giá 5000 đồng một cuốn. Nếu Minh

Quảng cáo

Đề bài

Minh muốn mua một cuốn sách giá 20000 đồng và một số cuốn tập với giá 5000 đồng một cuốn. Nếu Minh mua một cuốn sách và c cuốn tập thì tổng số tiền phải trả là \(S\left( c \right) = 20000 + 5000c\). Hãy tính \(S\left( 2 \right),S\left( 3 \right),S\left( 4 \right)\) rồi sắp xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(S\left( c \right) = 20000 + 5000c\)

\(\begin{array}{l}S\left( 2 \right) = 20000 + 5000.2 = 30000\\S\left( 3 \right) = 20000 + 5000.3 = 35000\\S\left( 4 \right) = 20000 + 5000.4 = 40000\end{array}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 2. Hàm số bậc nhất
Quảng cáo
list
close
Gửi bài