Hoạt động 5 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái hồ đã có chứa 3

Quảng cáo

Đề bài

Một cái hồ đã có chứa 3 \({m^3}\) nước. Người ta mở một vòi nước chảy vào hồ với vận tốc \(2{m^3}/\)giờ. Em hãy điền vào chỗ trống (…) sau đây :

Sau 1 giờ thì thể tích nước trong hồ là 

Sau 2 giờ thì thể tích nước trong hồ là 

Sau t giờ thì thể tích nước trong hồ là

Lời giải chi tiết

Sau 1 giờ thì thể tích nước trong hồ là V = 5 m3

Sau 2 giờ thì thể tích nước trong hồ là V = 7 m3

Sau t giờ thì thể tích nước trong hồ là : V = 2.t + 3

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 2. Hàm số bậc nhất
Quảng cáo
list
close
Gửi bài