Hoạt động 6 trang 113 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 113 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một bạn học sinh đi xe đạp, chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang với tốc độ y = 10,8 km/h (hình H15.5). Cho biết xe bạn này tạo ra một lực kéo khiến xe di chuyển là F = 50N. Công suất do bạn thực hiện khi chạy xe là P.

a) Chứng minh rằng P = F.v

b) Tính P          

                                                 

Lời giải chi tiết

Ta có \(P = {A \over t} = {{F.s} \over t} = F.v\)

Đổi đơn vị:

\(10,8km/h = \frac{{10,8.1000}}{{3600}} = 3m/s\)

Công suất do bạn thực hiện khi chạy xe là: \(P = F.v = 50.3 = 150 W\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close