Hoạt động 6 trang 10 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 10 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời câu hỏi lúc đầu: Người bên đường nói cây cối đứng yên còn xe đang chuyển động, người trên xe lại nói xe  đứng yên, cây cối chuyển động (hình H1.13,  H1.14). Ai nói đúng ? Trong mỗi trường hợp, vật mốc là vật nào ?

Lời giải chi tiết

Trường hợp thứ nhất: Người bên đường nói cây cối đứng yên còn xe đang chuyển động thì vật làm mốc là cây cối, đường, người đứng bên đường.

Trường hợp thứ hai: Người trên xe lại nói xe đứng yên, cây cối chuyển động thì vật làm mốc bây giờ là xe và người ngồi trên xe,

Cả hai người đều nói đúng. Vì đối với hệ quy chiếu khác nhau thì chuyển động là khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 1: Chuyển động cơ
Gửi bài