Hoạt động 5 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và nhận xét kết quả của :

Quảng cáo

Đề bài

Tính và nhận xét kết quả của :

\(\left( { - 4} \right) + \left( { - 5} \right)\) và \(\left| { - 4} \right| + \left| { - 5} \right|\)

Lời giải chi tiết

(-4) + (-5) = -9 và |-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

*Nhận xét: (-4) + (-5) < |-4| + |-5|

                   (-4) + (-5) = - (|-4| + |-5|)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close