Hoạt động 3 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều dương) 2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm (cộng) về bên phải 1 đơn vị đến điểm +3.

Quảng cáo

Đề bài

Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều dương) 2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm (cộng) về bên phải 1 đơn vị đến điểm +3.

Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn lại hai hành động trên.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

(+2) + (+1) = 2 + 1 = 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close