Hoạt động 4 trang 8 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Chia sẻ về hoạt động của Sao Nhi đồng em đã tham gia trong tuần qua.

Quảng cáo

Đề bài

Chia sẻ về hoạt động của Sao Nhi đồng em đã tham gia trong tuần qua.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em hãy kể tên những hoạt động của Sao Nhi đồng em đã tham gia trong tuần qua.

- Trong các hoạt động đó, em thích hoạt động nào nhất?

- Hoạt động đó đem lại cho em những gì bổ ích?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close