Hoạt động 3 trang 8 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Đánh dấu X vào cột thích hợp liên quan đến sinh hoạt Sao Nhi đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào cột thích hợp liên quan đến sinh hoạt Sao Nhi đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em đã tham gia các buổi sinh hoạt Sao Nhi đồng ở trường, lớp chưa?

- Em đã cùng mọi người thực hiện những hoạt động gì trong buổi sinh hoạt ấy?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close