Hoạt động 4 trang 46 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Xây dựng kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương theo gợi ý dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Xây dựng kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương theo gợi ý dưới đây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em muốn chọn cảnh quan nào ở địa phương em để thực hiện?

- Em làm công việc đó với ai?

- Khi thực hiện bảo vệ cảnh quan, em cảm thấy cần phải làm những gì? Cần những dụng cụ gì?

- Em có phân công công việc cụ thể cho từng người tham gia không?

- Sau khi hoàn thành công việc, em hi vọng thành quả sẽ như thế nào? Cảnh quan đó có trở nên đẹp hơn, sạch sẽ hơn không?

Lời giải chi tiết

loigiaihay,com

Quảng cáo
close