Hoạt động 2 trang 45 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Viết hai câu giới thiệu về một cảnh quan địa phương mà em yêu thích

Quảng cáo

Đề bài

Viết hai câu giới thiệu về một cảnh quan địa phương mà em yêu thích

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nơi em sống có cảnh quan nào đẹp mà em yêu thích không?

- Cảnh quan đó tên là gì, là cảnh quan dạng gì (núi, rừng, đền đài, khu di tích...)

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close