Hoạt động 4 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và nhận xét.

Hình H20.9 cho thấy một bóng đèn sợi đốt. Khi có dòng điện qua đèn, dây tóc ở giữa đèn được nung nóng lên đến hơn hai ngàn độ (Hình H20.10).

Nhận xét:

- Khi đèn sợi đốt hoạt động, bộ phận của đèn phát ra ánh sáng là ……………..

- ………………….. phát ra ánh sáng vì nó được ……………… lên đến nhiệt độ rất cao.

 

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Khi đèn sợi đốt hoạt động, bộ phận của đèn phát ra ánh sáng là dây tóc bóng đèn.

- Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng vì nó được dòng điện đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close