Hoạt động 5 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy chỉ ra các loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang mà em thấy được trong cuộc sống quanh em.

Lời giải chi tiết

Bóng đèn sợi đốt như: Bóng đèn tròn, bóng đèn trong các đèn pin….

Bóng đèn huỳnh quang: Đèn ống, đèn compact, đèn neon……

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close