Hoạt động 4 trang 131 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 4 trang 131 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát và trả lời.

Ta đã biết, xung quanh nam châm có một từ trường. Từ trường này có thể được biểu diễn bằng các đường sức từ.

Hình H19.5a, b mô tả một cuộn dây dẫn kín đặt trước một nam châm cùng với các đường sức từ của nó.

Sử dụng các kiến thức đã biết và quan sát các hình ảnh minh họa nêu trên, hãy trả lời:

- Khi nam châm và cuộn dây đứng yên, có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây không, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây có thay đổi (tăng hay giảm) không?

- Khi nam châm và cuộn dây chuyển động lại gần hoặc ra xa nhau, có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây không, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây có thay đổi không?

Lời giải chi tiết

- Khi nam châm và cuộn dây đứng yên, không có dòng điện trong cuộn dây, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S không thay đổi.

- Khi nam châm và cuộn dây chuyển động lại gần hoặc ra xa nhau, có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thay đổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close