Hoạt động 5 trang 132 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 5 trang 132 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Hình H19.6a, b mô tả một cuộn dây dẫn kín đặt trước một nam châm điện cùng với các đường sức từ của nó. Dòng điện trong ống dây của nam châm điện ở hình H19.6a có cường độ nhỏ, còn ở hình H19.6b dòng điện có cường độ lớn hơn.

Em hãy giải thích vì sao khi cuộn dây dẫn và nam châm điện đứng yên so với nhau nhưng nếu làm thay đổi cường độ dòng điện trong ống dây của nam châm thì trong cuộn dây lại xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết

- Số đường sức từ qua cuộn dây tăng nếu cường độ dòng điện trong ống dây tăng và ngược lại. Vì vậy nếu ta thay đổi cường độ dòng điện trong ống dây thì số đường sức từ qua cuộn dây thay đổi và trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close