Hoạt động 4 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi vận dụng sau:

- Một trái dừa có khối lượng 2kg được thả rơi từ trên cao xuống một mương nước ở cách trái dừa 8m. Tính công của trọng lực tác dụng lên trái dừa khi rơi.

- Một người nâng quả tạ 4kg lên cao 0,4m, lực nâng bằng trọng lượng của tạ. hãy tính công do người thực hiện khi nâng tạ đi lên 50 lần.

Lời giải chi tiết

- Ta có trọng lực của trái dừa là \(P = m.g = 2.10 = 20N\)

Công của trọng lực tác dụng lên trái dừa là \(A = P.h = 20.8 = 160J\)

- Công mà mỗi lần người này nâng tạ lên là: \(A = m.g.h = 4.10.0,4 = 16J\)

Do người này thực hiện 50 lần nên công do người này thực hiện là: \({A_\text{thực hiện}} = 50.16 = 800J\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 13: Công
Gửi bài