Hoạt động 3 trang 73 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy nêu các bước xử lí khi bị lạc theo gợi ý trong các tranh bên dưới:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu các bước xử lí khi bị lạc theo gợi ý trong các tranh bên dưới:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bạn nhỏ trong tranh bị lạc ai ? đang ở đâu?

- Ở đó bạn ấy có quen ai không? Bạn đã tìm đến ai?

- Bạn đã làm gì để liên lạc/ tìm được mẹ một cách nhanh nhất?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close