Hoạt động 2 trang 72 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nêu nguy cơ bị lạc mà bạn nhỏ có thể gặp trong tình huống sau và rút ra bài học.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu nguy cơ bị lạc mà bạn nhỏ có thể gặp trong tình huống sau và rút ra bài học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bạn Huy có thể lạc ở đâu? (Mải chơi, đi theo người lạ)

Từ đâu dẫn đến tình huống ấy, nêu bài học rút ra cho bản thân?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close