Hoạt động 3 trang 6 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Tìm hiểu về thầy cô lớp 2 của em và điền vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hiểu về thầy cô lớp 2 của em và điền vào bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy ghi lại tên các môn học mà em được học, sau đó hỏi tên đầy đủ của thầy cô dạy môn đó và ghi lại vào bảng.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close