Hoạt động 1 trang 5 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Đánh dấu + vào ô vuông trước những hoạt động em đã tham gia, dấu – vào ô vuông trước những hoạt động em chưa tham gia ở lớp 1.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu + vào ô vuông trước những hoạt động em đã tham gia, dấu – vào ô vuông trước những hoạt động em chưa tham gia ở lớp 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhớ lại, khi học lớp 1 em đã tham gia những hoạt động nào? Và em chưa tham gia hoạt động nào nêu trên? 

Các hoạt động đã tham gia, em đánh dấu +

Các hoạt động chưa tham gia, em đánh dấu -

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close