Hoạt động 3 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng y = x như hình vẽ. Vẽ tiếp hai đường thẳng y = x +2 và y = x – 1 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Hai đường thẳng ấy có song song với nhau không ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng y = x như hình vẽ. Vẽ tiếp hai đường thẳng y = x +2 và y = x – 1 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Hai đường thẳng ấy có song song với nhau không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

Bảng giá trị

x

0

1

y = x + 2

2

3

y = x -1

-1

0

Đồ thị hàm số  y = x + 2 đi qua 2 điểm có tọa độ (0;2); (1;3)

Đồ thị hàm số y = x – 1 đi qua 2 điểm có tọa độ (0;-1) ; (1;0)

Các đường thẳng này song song với nhau.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close