Hoạt động 3 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời

Một người có trọng lượng P = 500N. Khi người đứng trên mặt sàn nằm ngang, áp lực do người tác dụng lên mặt sàn bằng trọng lượng của người. Cho biết diện tích tiếp xúc giữa chân người này với mặt sàn là \(250\,c{m^2}\) . Áp suất do người này tác dụng lên mặt sàn là bao nhiêu Pa?

Lời giải chi tiết

Đổi \(S = 250\,c{m^2} = {250.10^{ - 4}}\,{m^2}\)

Ta có: \(p = {P \over S} = {{500} \over {{{250.10}^{ - 4}}}} = 20000\,N/{m^2}\)\( = 20000\,Pa\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 7: Áp suất
Gửi bài