Hoạt động 3 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát và trả lời.

Hình H7.7 minh họa một người đúng quan sát trước một gương phẳng. Cho rằng M là vị trí của mắt, M’ là ảnh của mắt qua gương, S là một điểm trên một vật và S’ là ảnh của S qua gương. Hãy quan sát hình này và cho biết:

- Vùng nhìn thấy của gương được mô tả bởi phần nào trên hình ?

- Vật S có nằm trong vùng nhìn thấy của gương hay không ? Ánh sáng đi từ S đến mắt theo đường nào ? Mắt có nhìn thấy ảnh của S qua gương không ?

 

Lời giải chi tiết

- Vùng nhìn thấy của gương được mô tả bởi vùng xanh in đậm đó gọi là thị trường của gương.

- Vật S có nằm trong vùng nhìn thấy của gương. Ánh sáng đi từ S đến mắt theo đường SIM. Mắt có nhìn thấy ảnh của S qua gương.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chủ đề 7: Gương cầu lồi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài