Hoạt động 4 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thực hiện thí nghiệm, nhận xét, giải thích và kết luận.

Lần lượt quan sát vùng nhìn thấy của một gương cầu lồi và một gương phẳng, hai gương có cùng kích thước bề mặt và đặt cùng vị trí trước mắt (hình H7.8a và H7.8b).

 

Gương nào có vùng nhìn thấy rộng hơn (ta quan sát được nhiều cảnh vật trước gương hơn) ?

Sử dụng hình minh họa H7.9a và H7.9b trong đó M là vị trí đặt mắt, M’ là ảnh của mắt qua gương, hãy cho biết gương nào có vùng nhìn rộng hơn và giải thích vì sao ?

 

Lời giải chi tiết

- Gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng (ta quan sát được nhiều cảnh vật trước gương hơn).

- Gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn vì ảnh của mắt gần gương hơn vật nên góc trông vật sẽ lớn hơn gương phẳng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chủ đề 7: Gương cầu lồi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài