Hoạt động 3 trang 40 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nối tên nghề với dụng cụ lao động phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Nối tên nghề với dụng cụ lao động phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên, em cần xác định được công việc chính của từng nghề mà đề bài đã cho. Từ những công việc chính đó, em sẽ đoán được những dụng cụ lao động của từng nghề. Ví dụ: Nghề may công viết chính là may vá nên công cụ lao động sẽ là máy may.

- Sau đó nối tên nghề với dụng cụ lao động phù hợp.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close