Hoạt động 2 trang 39 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hoàn thành hồ sơ nghề nghiệp cả bố /mẹ hoặc một người thân của em theo mẫu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành hồ sơ nghề nghiệp cả bố /mẹ hoặc một người thân của em theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên, em cần xác định được hồ sơ nghề nghiệp gồm những nội dung gì và em sẽ hoàn thành hồ sơ nghề nghiệp của ai?

- Tiếp theo, em viết các nội dung vào vở nháp, sau đó làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với người em cần hoàn thành hồ sơ.

Chú ý: Em cần lựa chọn khoảng thời gian mà người em cần hoàn thành hồ sơ rảnh để tránh ảnh hưởng đến công việc của họ.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close