Hoạt động 3 trang 38 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy viết tên nghề nghiệp của những người xung quanh em theo mẫu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết tên nghề nghiệp của những người xung quanh em theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần xác định được em sẽ viết tên nghề nghiệp của những ai.

- Sau đó, dựa vào sự quan sát của bản thân (quan sát đồng phục, dụng cụ lao động của mỗi người); thông qua bố, mẹ hoặc hỏi trực tiếp những người xung quanh để biết họ làm nghề gì và viết vào VTH.

Chú ý: Em nên chọn những người mà gia đình gần gũi, hay trò chuyện để dễ dàng cho việc quan sát hay hỏi thăm nghề nghiệp của họ hơn.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close